Partikelforurening sundhedsproblem familie

Partikelforurening – vor tids store sundhedsproblem

Udgivet den: 03-09-2019

Vi har været udsat for partikelforurening i flere hundrede år, men i takt med den teknologiske udvikling har partikelforureningen omkring os skiftet karakter. I dag er mange byer verden over kraftigt påvirket af den høje forurening, som er et alvorligt sundhedsproblem. Og det er det også mange steder her i Danmark.

Problemet med partikelforureningen er kompliceret. Udledningen fra f.eks. boligopvarmning påvirker luftkvaliteten i en lav højde, som er dér, hvor vi færdes. Disse partikler bliver optaget i kroppen og kan senere føre til sygdomme og gener. Partikelforurening har fået stort fokus i medierne og anses nu for at være den type luftforurening, som er mest skadelige for vores helbred. Selvom vi har nogen af de skrappeste love og regler på området, er der stadig noget vej igen.

Hvor kommer partiklerne fra?

Partikler har vidt forskellige former og størrelser, men de kommer alle fra forskellige kilder, som udleder partikler direkte ud i luften eller via kemiske og fysiske processer.

Man opdeler partikler i forhold til deres størrelse:

  • Partikler der er mindre end 0,1 µ kaldes for ultrafine partikler
  • Partikler der er mindre end 2,5 µ kaldes for fine partikler
  • Partikler der er større end 2,5 µ kaldes for grove partikler

Det er også her filterklassen på dit filter kommer ind i billedet. Jo finere dit filter er – jo flere af de bittesmå skadelige partikler vil det filtrere fra. Derfor anbefaler vi altid, at du vælger et Pollenfilter eller et SafeAir filter til dit anlæg, som begge vil filtrere partikler, der er mindre end 2,5 µ fra.

Partikler kan stamme fra naturlige kilder, men også fra menneskeskabte. Menneskabte kilder kan blandt andet være forbrændingsprocesser fra f.eks. brændeovne, transportmidler og skibe. Hvor de naturlige kilder kan være fra dyr, jord eller saltvandssprøjt.
De menneskeskabte forureninger er de største og mest alvorlige. Blandt disse er det forbrændingsprocesser (brændeovne, biler, industri, skibe m.m.), der står for hele 64% af de menneskeskabte partikelforureninger. Alle forbrændingsprocesser udleder partikler, der er mindre end 2,5 µ. Dette betyder altså, at du har brug for et filter, der kan filtrere disse ultrafine partikler fra, hvis du ønsker at forhindre de skadelige partikler i at trænge ind i dit hjem.

Partiklernes effekt på helbredet

Det var først i 1990’erne, at man begyndte at undersøge sammenhængen mellem partikelforurening og reducering af levetiden. EU har angivet, at der er 288.000 for tidlige dødsfald i Europa som en konsekvens af partikelforurening.

Uden at det skal lyde som en løftet pegefinger, så kan partikelforureningen have alvorlige konsekvenser på helbredet. Effekten af partikelforureningen er lettere kompliceret. Det hele afhænger af partiklens størrelse og form, da der er forskel på, om vi indånder dem, og hvor de bliver afsat i vores luftveje.

Forskere har bevist, at det er de fine partikler, der er de farligste – altså dem der er mindre end 2,5 µ. De grove partikler bliver fanget af kroppens egen forsvarsmekanismer i f.eks. næsen. Men de mindre partikler kan trænge gennem forsvarsmekanismerne og sætte sig i luftvejene. Når de fine og de ultrafine partikler sætter sig i luftvejene, kan det føre til en forværring af astma, andre lungesygdomme og i værste tilfælde kræft. Hvis partiklerne trænger fra lungerne ind i kredsløbet, kan de sætte sig i blodbanerne og medvirke til åreforkalkning og blodpropper.

Guide til bedre indeklima

Hold øje med niveauet af finpartikler – for dit helbreds skyld

Den øgede koncentration af finpartikler samt CO2-indholdet i luften kan nemlig ikke alene påvirke din daglige trivsel, men også give koncentrations- og søvnbesvær. På lang sigt kan tilstedeværelsen af store mængder finpartikler også øge risikoen for hjertekar- og luftvejssygdomme og endda også lungekræft.

Vil du også skabe de bedste rammer for dig og din familie? Vores BQ30 måler hjælpe dig med at undersøge partikel- og CO2-belastningen i din bolig, så du kan skabe et bedre indeklima i dit hjem.

BQ30 måleren er en luftkvalitets-monitor til kontrol af finpartikler og CO2-belastning i din bolig. Partikelmåleren måler tilstedeværelsen af to grupperinger af partikler  – PM10 og PM 2,5. PM10 er de partikler, der har en maksimal diameter på 10 µm, hvor PM 2,5 er de helt små finpartikler med en diameter på mindre end 2,5 µm.

Disse partikler er så små, at du ikke kan se dem, men de er også så små, at de kan trænge ind i lungeblærerne. Partikler der har en størrelse på under 1 µm, er i stand til at trænge helt ind i blodårerne.

Hvad kan du selv gøre?

Vi kan selv mindske forureningen og forhindre de fine og ultrafine partikler i at trænge ind i vores bolig og på vores arbejdsplads. Vi bruger i gennemsnit 80% af vores hverdag indenfor. Derfor ville det have en stor effekt på forureningen, hvis luften i vores bolig og på vores arbejdsplads er ren og fri fra skadelige partikler fra udefrakommende kilder.

Du kan måle niveauet af de fine og de ultrafine partikler i din bolig for at finde ud af, om luften i og udenfor boligen er meget forurenet. Derudover kan du gøre brug af mekanisk udluftning fremfor den naturlige udluftning via vinduer og døre.
Når du gør brug af mekanisk ventilation, sikrer du, at luften der kommer ind i din bolig udefra, er fri for de skadelige partikler. Dette vil filteret, der sidder i ventilationsanlægget være med til at sikre, da det fanger de skadelige partikler, inden luften sendes ind i boligen.

Du vil dog stadig blive udsat for forurening fra de ting, som forurener inde i dit hjem. Dette kan f.eks. være husdyr og madlavning. Mængden af forurening indendørs er dog meget mindre skadelig end forureningen fra de fine og de ultrafine partikler, der kommer udefra.

Hvis du er i tvivl om hvilket filter, du skal anvende i dit ventilationsanlæg, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice. Vores medarbejdere har alle en stor teknisk viden om filtre og en stor erfaring indenfor faget. De vil kunne rådgive dig om indeklima, filterklasse og filterskifte.

Vil du vide mere om partikelforureningen hos børn? Så anbefaler vi, at du ser denne film fra Unicef:

Tilmeld nyhedsbrev

Skrevet af: Michelle, Danfilter

​ Tags

Dit helbred

Læs flere af vores inspirationsartikler

keyboard_arrow_up
menu