Dit helbred Knæk cancer

Filterhuset er med i kampen om at knække cancer

Udgivet den: 05-05-2018

Hos Filterhuset har vi et stort fokus på indeklima, luftforurening og hvad vi kan gøre for at skabe den bedste, reneste og sundeste luftkvalitet hos vores kunder – derfor er vi med i kampen om at knække cancer hvert år.


Hvis du og din familie oplever smågener så som hovedpine, irritation eller kvalme uden umiddelbare forklaringer, kan det være en god idé, at få tjekket boligens indeklima.

 • De mest skadelige partikler er især de fine- og ultrafine partikler, da de ophobes i lungerne og trænger helt ind i blodet.
 • Hvert år dør omkring 4000 danskere for tidligt som følge af luft- og partikelforurening.

Udendørs luft- og partikelforurening

Luftforurening – herunder partikler i luften er en af de større årsager til udvikling af lungekræft – The International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassificeret dette, samt mistanke om, at luftforurening kan øge risikoen for især blærekræft.

Det er især den udendørs luftforurening fra trafik, herunder særligt dieselbiler er den største kilde til fin- og mikropartikler vi rammes af specielt i byerne. Store industrikvarterer og havneområder er ligeledes store syndere af forureningen af luften, og selvom man ikke er direkte nabo til nævnte forureningskilder, kan vind og vindretning have stor betydning for om der er mere forurening i området.

Kilder til udendørs luftforurening

 • Røg fra brændeovne
 • Trafikerede veje og særligt dieseludstødning
 • Ophvirvlet vejstøv
 • Industri

Kvinde nyder luft

Indendørs luft- og partikelforurening

I den koldere efterår og vintertid spiller brændeovnene lige så meget ind i forureningen af vores indeklima, som de forurener luften udendørs. Vi bruger i gennemsnit 80-90 % af vores tid indendørs, derfor er vi meget udsatte for forureningen i hjemmet.

Villakvarterer kan rammes af lige så stor luftforurening i netop fyringssæsonen. Områder med mange brændeovne på stille efterårs- og vinterdage, kan have lige så høj partikelforurening som meget trafikerede veje i København.

Det er dog ikke kun brændeovnene som forurener luften i hjemmet, rigtig meget udendørs luft- og partikelforurening trænger nemlig ind i vores hjem. Den indendørs partikelforurening mistænkes for at have samme indvirkning på sundheden og helbredet, som den udendørs partikelforurening. Partiklerne kan give samme sygdomspåvirkninger som bl.a. hjertekarsygdomme, astmaanfald og lungekræft.

Ligeledes er luftkvaliteten i hjemmet påvirket af rigtig mange andre faktorer, som stearinlys, rygning, kemikalier fra møbler og maling, rengøringsartikler med forbrugerprodukter som voks, madlavning, fugt i hjemmet som kan medføre skimmelsvamp, pollen, husstøvmider og særligt radon der siver op fra undergrunden.

Kilder til indendørs luft- og partikelforurening

 • Rygning
 • Stearinlys
 • Røg fra brændeovne
 • Udendørs luftforurening
 • Radon – en radioaktiv luftart fra undergrunden
 • Kemikalier fra møbler, maling, rengøringsartikler m.m.
 • Fugt og skimmelsvamp
 • Pollen og husstøvmider
 • Madlavning

Familiehygge

Radon i boligen kan give kræft

Radon er en radioaktiv gasart, som dannes naturligt i jorden og siver op gennem undergrunden og trænger ind i hjemmet. Da radon er en alfastråling, kan partiklerne ikke trænge igennem hud og lignende barrierer, men er derimod partikler vi indånder gennem luftvejene. Ved indånding af radonpartikler mærkes bivirkningerne ikke med det samme, det sker efter indånding af partiklerne over en længere periode på flere år. Ved indånding af for meget radon kommer symptomerne efter 10 til 30 år, afhængig af mængden af de indåndede radonpartikler. Det er derfor meget vigtigt, at være opmærksom på og holde øje med radonniveauet i ens eget hjem og andre bygninger man opholder sig i.

Flere tusinde boliger og bygninger i Danmark har store udfordringer med forhøjet radonniveau. Radon kan ligeledes komme fra beton og tegl samt andre byggematerialer, det er dog ikke her man bliver mest udsat for radonpartiklerne. Den største kilde kommer fra radon som trænger ind i boligen fra undergrunden, hvor det er særlig nemt for partiklerne at trænge igennem revner, utætheder og små sprækker i fundamentet.

Radon er særlig farligt for sundheden og helbredet, da man hverken kan smage, føle eller lugte partiklerne. Dette er specielt et problem, da radongasserne bliver nedbrudt til radioaktive stoffer, som blander sig i den luft vi indånder med både røg og støv, hvilket gør det umuligt at undgå at få i lungerne ved inhalering af partiklerne.

Sundhedsstyrelsen estimerer at der i Danmark hvert år dør ca. 300 mennesker af lungekræft, som følge af udsættelse for radon. WHO har foretaget videnskabelige studier der viser, at den andenstørste årsag til lungekræft er radonstråling kun overgået af rygning. Sammenspillet af rygning og udsættelse for radonpartikler forhøjer kraftigt risikoen for at udvikle lungekræft, derfor er det vigtigt at være opmærksom på radonniveauet, også ved passiv rygning.

For at være sikker på om niveauet af radon ikke er for højt i ens bolig, kan man foretage måling af niveauet. WHO’s anbefalinger om niveauet af radon i hjemmet ligger på højest 100 Bq/m3. I dag findes der flere forskellige metoder til måling af radonniveauet, hvor det bedste resultat kommer fra en måling foretaget over længere tid. Her anbefales det at foretage måling over 60 dage, da radon varierer meget over tid.

radioactive-circle

Sådan kan du begrænse luftforurening i hjemmet

Med simpel filtrering af luften i hjemmet fastslår Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), at partiklerne let kan fjernes og efterlade indeklimaet betydeligt bedre og sundere.

I dag skal man være opmærksom på, at når vi åbner vinduer og døre for at lufte ud, kan den ”friske luft” vi får ind være mere forurenet end luften i hjemmet, som hovedregel er det dog bedre at lufte ud end at undlade det.

Ved mekanisk udluftning som ventilation af boligen, kan man 24 timer i døgnet sørge for frisk luft til familien i hjemmet. I ventilationsanlæg er som standard indsat et grovfilter fra fabrikantens side, dette filter filtrerer ikke fin- og mikropartikler fra den ”friske luft” udefra men sørger for at ventilationsanlægget er rent og fri fra støv. For at opnå et sundt, trygt og rent indeklima er det vigtigt man indsætter et finfilter i anlægget. Med et pollenfilter i klassen F7 eller et SafeAir finfilter i klassen F9, filtrere betydeligt flere fin- og mikropartikler fra luften i hjemmet.

temperature-down

Tilmeld nyhedsbrev

​ Tags

Dit helbred

Læs flere af vores inspirationsartikler

keyboard_arrow_up
menu