SafeAirs historie

Danfilter har i samarbejde med Teknologiskinstitut, Århus udviklet og testet et bedre filter til boligventilation.
Filtret er udviklet til at kunne anvendes direkte i eksisterende ventilationsanlæg, uden behov for indregulering eller besøg af en ventilationsteknikker. Beboeren skal selv kunne skifte filtret.

Filtret har til formål at bortfiltrere Ultrafine partikler fra eksterne forureningskilder. Flere steder i Danmark ligger boligbyggeri i zoner med stærkt forhøjet partikel forurening. Forureningskilden kan være Industri, stærkt befærdede veje, godstrafik via fly, tog og i særdeleshed skibe. Netop skibstrafikken er ofte en overset kilde til partikel forurening. Container og gods skibe ligger ofte til i industriområder, men i takt med at havnefronterne bebygges, oplever flere og flere beboere at være naboer til skibstrafik.

Færger sejler direkte fra centrum af Århus. I København sejler DFDS færgen fra tæt beboet områder på Østerbro og Nordhavnen. Krydstogts industrien har for alvor fået smag for Danmark og vores hyggelige byer. Flere og flere byer oplever en massiv stigning i krydstogtskibe. I 2007 besøgte 348 krydstogt skibe danske havne. I 2017 var det tal steget med 33% til 463 skibe.

Netop krydstogt skibene udgøre en risiko for de beboere der bor tæt på havnefronterne. Bare et krydstogtskib udleder på en dag lige så mange Ultrafine partikler som HELE den samlede biltrafik i København.
SafeAir filtrene er et forbedret filter til boligventilationsanlæg. Vi har udviklet filtrene med henblik på at minimere den målbare partikelforurening i boliger med ventilation. Et safeAir filter skal kunne anvendes i eksisterende byggerier, og passe direkte i anlægget uden behov for ombygninger eller dyre tilpasninger.

Teknikken bag SafeAir


Som oftest er et ventilationsanlæg udstyret med et En779:2012 standard G4 filter. Et standardfilter er designet til at filtrere grove partikler. Et standard filter beskytte dermed kun anlægget og har ringe effekt på boligens indeklima.

Et SafeAir filter er optimeret til at kunne filtrere Ultrafine partikler, og samtidig passe til Ventilationsanlæggets specifikationer. Det er let og ukompliceret af lave et effektivt filter. Problemet er at finde det filter der fjerne flest muligt Ultrafine partikler, og samtidig ikke giver et tryktab (modstand i luftstrømmen) der oversigter ventilationsanlæggets tekniske krav. Vores primære opgaver har derfor været at designe og teste filtre der passer til de mest solgte ventilationsanlæg til privat boligventilation.
Vi har optimeret filtreringsevnen, støvakkumulering og tryktabet i filtret til at kunne anvendes direkte i anlæg fra Nilan, Genvex, Danfoss, Dantherm mv.

SafeAir og SafeAir Plus


SafeAir filtret kan kombineres med et aktivt kulfilter. SafeAir filtret står for partikelfiltreringen. Plus filtret består af aktivt kul og fjerner lugtgener.
Friskluftforsyningen i en bolig kan være forurenet af lugtstoffer der giver ubehagelige gener. Det kan for et eksempel være lugten af røg fra brændeovne eller rygning. Madlavning og nærtliggende fastfood restauranter kan også være et eksempel på lugtgener der kan fjernes med et kulfilter.

De fleste kender det. Gå eller løb en tur gennem et villakvarter en aften ved middagstid. Du er ikke i tvivl om at der bliver lavet mad og kan måske endda gætte hvad der er på menuen.
Trækker ventilationsanlægget lugten af røg eller madlavning ind i friskluftforsyningen, er det SafeAir Plus filtrets aktive kul der fjerne lugten.

Med SafeAir projektet, ønsker vi i Danfilter, at skabe bevidsthed om behovet for bedre filtrering. Vi ønsker at give danske familier mulighed for at tage et aktivt valg om kvaliteten af den luft vi indånder.
Rigtig mange er ikke bevidst om at luften i Danmark desværre ikke altid er så ren som vi tror. Det er derfor vigtigt at skabe muligheder for at familier i udsatte områder også kan få et trygt og godt indeklima.