Partikelforurening – Vore tids store sundhedsproblem

Vi har været udsat for partikelforurening i flere hundrede år, men i takt med den teknologiske udvikling har partikelforureningen omkring os skiftet karakter. I dag er mange byer verden over kraftigt påvirket af den høje forurening, som er et alvorligt sundhedsproblem – også her i Danmark. Problemet med partikelforureningen er kompliceret. Udledningen fra f.eks. boligopvarmning påvirker luftkvaliteten i en lav højde, som er dér, hvor vi færdes. Disse partikler bliver optaget i kroppen og kan senere føre til sygdomme og gener. Partikelforurening har fået stort fokus i medierne og anses nu for at være den type luftforurening, som er mest skadelige for vores helbred. Selvom vi har nogen af de skrappeste love og regler på området, er der stadig lidt vej igen.

Hvor kommer partiklerne fra?


Partikler har vidt forskellige former og størrelser, men de kommer alle fra forskellige kilder, som udleder partikler direkte ud i luften eller via kemiske og fysiske processer.

Man opdeler partikler i forhold til deres størrelse:
Partikler der er mindre end 0,1 µ kaldes for ultrafine partikler
Partikler der er mindre end 2,5 µ kaldes for fine partikler
Partikler der er større end 2,5 µ kaldes for grove partikler

Det er også her filterklassen på dit filter kommer ind. Jo finere dit filter er – jo flere skadelige partikler vil det filtrere fra. Derfor anbefaler vi altid, at du vælger et pollen- eller SafeAir filter til dit anlæg, som begge filtrerer partikler, der er mindre end 2,5 µ fra.

Partikler kan stamme fra naturlige kilder, men også menneskeskabte. Nogle af de menneskeskabte kilder stammer blandt andet fra forbrændingsprocesser fra f.eks. brændeovne, transportmidler og skibe. Hvor de naturlige kilder kan være fra dyr, jord eller saltvandssprøjt.
De menneskeskabte forureninger er de største og mest alvorlige. Blandt disse er det forbrændingsprocesser (brændeovne, biler, industri, skibe m.m.), der står for hele 64% af de menneskeskabte partikelforureninger. Forbrændingsprocesser udleder alle partikler der er mindre end 2,5 µ. Dette betyder altså at du har brug for filter, der kan filtrere disse fine og ultrafine partikler fra, hvis du ønsker at forhindre de skadelige partikler i at trænge ind i dit hjem.

Partiklernes effekt på helbredet


Effekten af partikelforureningen er lettere kompliceret, da det hele afhænger af partiklens størrelse og form, da der er forskel på om vi indånder dem og hvor de bliver afsat i vores luftveje.
Det var først i 1990’erne at man begyndte at undersøge sammenhængen mellem partikelforurening og reducering af levetiden. EU har angivet at der er 288.000 for tidlige dødsfald i Europa som en konsekvens af partikelforurening.

Uden at det skal lyde som en løftet pegefinger, så kan partikelforureningen have alvorlige konsekvenser på helbredet. Effekten afhænger af størrelsen af partiklen. Forskere har bevist at det er de fine partikler, der er de farligste – altså dem der er mindre end 2,5 µ. De grove partikler bliver fanget af kroppens egen forsvarsmekanismer i f.eks. næsen, hvor de mindre partikler kan trænge gennem disse og sætte sig i luftvejene. Når de fine partikler sætter sig i luftvejene kan det føre til en forværring af astma, andre lungesygdomme og i værste tilfælde kræft. Hvis partiklerne trænger fra lungerne ind i kredsløbet kan de sætte sig i blodbanerne og medvirke til åreforkalkning og blodpropper.

Hvad kan du selv gøre?


Som vi skrev tidligere i blogindlægget, så har vi været udsat for forurening i flere hundrede år, hvilket næppe vil ændre sig fremover. Dog kan vi forhindre de fine og ultrafine partikler i at trænge ind i vores bolig og arbejdsplads, hvor vi aktivt selv kan mindske forureningen. Vi bruger i gennemsnit 80% af vores hverdag indenfor. Derfor ville det have en stor effekt på forureningen, hvis luften i vores bolig var ren og fri fra skadelige partikler fra udefrakommende kilder.

Du kan måle niveauet af fine og ultrafine partikler i din bolig, for at finde ud af om luften i og udenfor din bolig er meget forurenet. Der udover kan du vænne dig til, at gøre brug af mekanisk udluftning fremfor naturlig via vinduer og døre.
Når du gør brug af mekanisk ventilation sikrer du, at luften der kommer ind i din bolig udefra, er fri for skadelige partikler. Dette vil et filter være med til at sikre – da det fanger de skadelige partikler i filtret, når ventilationsanlægget hiver ny luft udefra ind i boligen.

Du vil dog stadig blive udsat for forurening fra de ting, som forurener inde i dit hjem. Dette kan f.eks. være husdyr og madlavning, men mængden af den forurening er langt mindre og mindre skadelige end forureningen fra fine- og ultrafine partikler.

Hvis du er i tvivl om hvilke filter, du skal anvende i dit ventilationsanlæg, så kan du kontakte vores kundeservice. Vores medarbejdere er alle tekniske og har en stor erfaring indenfor faget – de vil kunne rådgive dig om indeklima, filterklasse og filterskifte.

Vil du vide mere om partikelforureningen hos børn? Så anbefaler vi denne film fra Unicef:
https://www.youtube.com/watch?v=QcS...

Kilde:
Luftforurening med partikler – et sundhedsproblem

Udgivet den:
03-09-2019

Skrevet af Michelle.