Hvad er partikelforurening og hvad gør det ved dit helbred

Du har måske mærket den stigende interesse fra mediernes side omkring emnet luftforurening, særligt partikelforurening? I dette indlæg får du svar på hvad det er for partikler, der ofte henvises til og hvor de kommer fra.

Helt simpelt er partikler de bittesmå stoffer der hvirvler rundt i vores luft. Nogle af dem er naturligt skabte, andre er fra forurening. Bor du i et område med meget trafik og boligområder med brændeovne, er du mere udsat.

Hvor kommer partikelforurening fra?


Partikler inddeles overordnet i 3 kategorier:
- Grove
- Fine
- Ultra fine

Grove partikler ( over 3 mikrometer):

- Mekanisk vejstøv
- Dækslitage
- Byggestøv
- Naturlige kilder som jordstøv og pollen

Fine partikler (under 3 mikrometer):


- Svovldioxid og kvælstofdioxid (NO2)) fra motorer og fx kraftværker
- Skimmelsvampesporer

Ultrafine partikler (under 1 mikrometer):


- Sodpartikler eks. fra naboen brændeovn
- Hvad betyder luftforurening for dit helbred?
Kilde: Lungeforeningen

Der er mistanke og viden om, at luftforurening og især partikelforurening, medfører en række alvorlige helbredsskader:

- Død på grund af luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme
- Indlæggelse for luftvejssygdomme og slagtilfælde
- Spædbarnsdødelighed
- Fosterpåvirkning – nedsat vækst og intelligens
- Astmaanfald – voksne og børn
- Bronkitis, nedre luftvejssymptomer, hoste – voksne og børn
- Nedsat lungevækst og lungefunktion hos børn
- Sygedage og indskrænket aktivitet

Hvordan kan et kvalitetsfilter forbedre dit indeklima?


Hos Filterhuset har vi filtre der kan filtrerer de grove partikler fra (over 3,0 µm), et filter der kan fjerne op til 95 % af de fine partikler (2,0 – 3,0 µm) og et filter der kan fjerne op til 80 % af de ultrafine partikler (0,75 – 1,0 µm)

Ved at være opmærksom på at købe et kvalitetsfilter, bliver resultatet for dig at dit indeklima bliver sundere. Så kan du og din familie opholde jer i et trygt og sundt miljø uden du skal tænke mere over partikelforurening.

Du kan læse mere baggrundsstof på lungeforeningens website

Udgivet den: 04-07-2018.