FAQ

Er du i tvivl om hvordan dit filter skal vendes eller hvilke filter, der er det rigtige for dig?
På siden her har vi samlet en oversigt over de mest spurgte spørgsmål, så du altid kan få svar på dine spørgsmål.

Skulle du have spørgsmål du ikke finder svar på her på siden, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 6913 2266 eller mail: info@filterhuset.dk

Indholdsfortegnelse
Fandt du ikke hvad du søgte?
Vi har samlet flere spørgsmål og svar her.

Hvordan skal mit G4 filter vende?

Et standard grovfilter - G4 - skal vendes korrekt for at få optimal effekt af filteret. Den hvide side skal altid vende mod varmeveksleren og midten af ventilationsanlægget. Dette gælder både for højre og venstre side, så den blå side altid vender op.

Vi anbefaler altid, at du bruger et G4 filter sammen med et af vores finere filtre. På den måde får du bedre filtrering af luften og derved et sundere indeklima, men du holder også dit anlæg og dit finfilter rent, da G4 filteret filtrer støvet fra.

Hvad er forskellen mellem et SafeAir og SafeAir Plus filter?

Vores SafeAir filtre er i kategori F9 - de er altså de fineste filtre på markedet.
Den eneste forskel på SafeAir og SafeAir Plus filteret er, at  safeAir filteret også fjerner uønskede lugtgener.
SafeAir Plus filtret kommer med et kulfilter, som skal placeres under SafeAir filteret i ventilationsanlægget.

Hvor farlig er brændeovnesrøg for din familie og dig?

Når vi for alvor træder ind i efteråret betyder det for rigtig mange danske hjem, at tænde op i brændeovnen. Fyringssæsonen sættes i gang og brændeovnen bliver centrum for hyggen, som samtidig giver god varme i hjemmet.

Men hvor farlig er brændeovnsrøgen for helbredet? Brændeovnsrøgen forurener faktisk hjemmet i villakvarterer i ligeså høj grad, som de mest trafikerede veje i de større byer, hvorfor luftforurening bliver et generelt problem, som berører os alle. Røgens skadelige mikropartikler kan trænge ned i lungerne, gå over i blodbanen og forårsage sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser som astma og betændelse i den del af lungerne, der hedder bronkierne (kronisk bronkitis).

På vores vidensblog giver vi råd og vejledning til, hvordan du opnår det bedste, mest optimale og sundeste indeklima, samt hvilke forholdsregler du skal gøre dig i forbindelse med fyring i din brændeovn. Læs hvordan i blogindlægget på vores vidensblog her

Hvor ofte skal jeg skifte filter ?

Det er svært at sætte præcise tal på hvor når der skal skiftes filter.

I teorien holder et filter evigt, hvis luften er 100% ren, men det er den jo desværre ikke.
Filtrets levetid afhænger af hvor meget støv der filtreres fra, og filtret skal skiftes når det er fyldt. Har du et fint filter fanger det i sagens natur flere partikler end et groft filter. Da overflade arealet i et fint filter altid bør være større end et groft filter, vil de to filtre som oftest have samme levetid.

Der kan være stor forskel på hvor meget støv der er i om omkring en bolig. Det er derfor vigtigt at du efterser dit filter regelmæssigt og skifter efter behov.
Anlægs producenterne anbefaler som oftest at du efterser dit filter hver 3. måned. Det er vores erfaring at et filter, ved normalt brug, holde mellem 3 og 6 måneder.

Du ser let om filtret skal skiftes ved at se på den rene side af filtret. Er filtermediet misfarvet af gennemtrængende støv, er filtret mættet af støv og skal det skiftes.
Er renluft-siden af filtret rent og hvidt, kan du trygt fortsætte med at bruge det.

Hvorfor sidder der to filtre til anlægget?

Det virker umiddelbart ikke logisk af luften der suges ud af din bolig også filtreres.
Årsagen til dette er dog at du har et anlæg med varmegenindvinding. Varmeveksleren i anlægget udnytter varmen fra udsugningsluften til at varme den kolde friske luft op. De to luftstrømme gennem varmeveksleren mellem nogle tynde lameller. Støver din varmeveksler til, mister du udnyttelsen af energien og taber derved dyrbar varme. Et moderne ventilations anlæg udnytter 85-90% af energien til opvarmning af indsugningsluften. Derfor sidder er også et filter lige inden varmeveksleren på begge sider af anlægget.
En ren varmeveksler er ikke bare godt for energiregnskabet - den gavner også miljøet !

Hvad er et pollenfilter?

Et pollenfilter er i virkeligheden bare et bedre filter. Pollenpartiklerne er mindre end hvad et standard filter kan opfange, derfor kaldes de bedre filter populært for et ”Pollenfilter”. I virkeligheden burde vi bare kalde det standard filter og Finfilter.
Alle filtre testes i henhold til en EN standard for partikelfiltrering. Et standard filter hedder et Grov filter klasse 4 mens et pollenfilter hedder et Finfilter klasse 7, forkortet G4 og F7.

Et F7 finfilter opfanger langt flere af de små skadelige partikler i luften omkring os. Det er ikke alene pollen, men også trafik forurening, skorstens røg, støv og andre urenheder. Vil du have renere luft og dermed sikrer din familie og dig, et bedre og sundere indeklima, bør du altid vælge et F7 pollenfitler til din friskluftforsyning.
Et F7 filter laver lidt mere modstand i luftstrømmen, derfor har det også et større overflade areal end et standard filter. Herved kompensere vi for modstanden ved at øge overflade arealet.

De fleste moderne Ventilations anlæg kan også bruge F7 pollenfiltre i friskluft siden.
Har du gener af brændeovnslugt fra egen eller naboens skorsten, kan du med fordel anvende vores konbination af F7 pollenfilter og aktivkul. Dette filter fjerner både de skadelige partikler og lugten.