Et standard grovfilter beskytter ikke dig og din familie imod de skadelige finpartikler

De fleste producenter af ventilationsanlæg eks. Nilan, Genvex, Danfoss, Dantherm og Exhausto, leverer ventilationsanlæg med et standard grovfilter. Et standard filter er i kategorien grovfiltre og altså ikke lavet til at opfange skadelige finpartikler. Standard filtret er sat i for at tilgodese et lovmæssigt minimumskrav og beskytte selve anlægget imod støv og ikke for at filtrere finpartikler fra dit indeklima.

Finpartiker er de mest skadelige partikler, som mistænkes for bl.a. at forkorte din levetid, hvis du udsattes for dem i gennem længere tid. De er skadelige fordi de kan trænge dybt ind i lungevævet og videre ud i dine blodbaner.

Årligt er der 3400 dødsfald i Danmark der relateres til luftforurening.


Standard grovfilter versus finfilter


I Filterhuset arbejder vi med 3 kategorier

- Grovfilter
- Pollenfilter
- Finfilter
For at give dig et billede af størrelsesforhold ift. partikler vi arbejder med, har vi her taget udgangspunkt i et sandkorn og menneskehår.
De partikler der er under mistanke for at gøre mest skade er under 2,5 mikrometer. Det er netop en stor del af disse partikler, vores  finfilterfinfilter kan filtrere fra.  

Derfor skal du vælge et finfilter i stedet for et standard grovfilter


Mange er allerede begyndt at skifte standard grovfilteret ud med et finfilter. En del i denne gruppe er særligt udsatte over for finpartikler, som f.eks. folk med astma. Denne gruppe mærker meget hurtigt en forbedring i deres indeklima og ikke mindst livskvalitet. Dog er der også mange, som efterhånden er blevet bevidste om, at de kan sikre et bedre helbred ved et renere indeklima. Jo finere et filter du vælger, jo flere partikler vil bliver filtreret fra. Dette betyder, at jo finere filter du har siddende i dit ventilationsanlæg, desto bedre og renere indeklima får du i dit hjem.

Kilde:

mim.dk - Ren luft til danskerne

Udgivet den: 05-10-2018.