Er brændeovnen skadelig for dit helbred

Vi er rigtig glade for brændeovnen i Danmark og den bruges flittigt i den kolde tid. Vi danskere synes det er hyggeligt og den giver en god varme.

MEN vidste du at…

- Under de rigtige vejrforhold kan forureningen med fine partikler i et villakvarter med brændeovne være lige så høj, som på en trafikeret gade, i myldretiden i Københavns centrum.
- At 550 danskere dør for tidligt hvert år grundet brændeovne og anden træfyring.
- At brændeovnen er opsat i  ca. 850.000 danske hjem
- At ca. 70 procent af de sundhedsskadelige partikler der udledes herhjemme kommer fra brændeovne og brændekedler i eks. faste brændselsfyr. Biler og diverse trafik står kun for ca. 16 procent af udledningen.
- At partikeludledningen fra brændeovne vurderes til at være skyld i 200-550 tidlige dødsfald og ca. 160 hospitalsindlæggelser om året.

Da vi bruger 80 % af vores tid indendørs, er der ingen tvivl om at indeklimaet har betydning for vores sundhed. En forbedring af luftkvaliteten vil give bedre komfort, højere produktivitet og større sundhed.


Dit helbred og de små skadelige partikler fra brændeovnen


De mange bittesmå sodpartikler fra brændeovne kan trænge langt ned i lungerne. De allermindste af partiklerne er så små, at de kan gå over i blodbanen. Her kan partiklerne give sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, astma, hoste og andre luftvejslidelser, fx betændelse i den del af lungerne, der hedder bronkierne (kronisk bronkitis).

Røgen fra brændeovnen indeholder de giftige og kræftfremkaldende stoffer:


- Formaldehyd
- Tjærestoffer
- Benzen
- Dioxin

Kan jeg beskytte mig imod de skadelige partikler?


Har du et ventilationssystem har du gode muligheder for at fjerne en stor del af de skadelige stoffer fra dit indeklima. Du kan også blive bedre til at tænde op i din brændeovn, så du undgår røg i stuen og at genere dine naboer.

Kilder:
Sundhedsproblemer ved brændeovne og pejse
Brændefyringsportalen
Lyngeforeningen

Filterguiden
Find filtre til dit ventilationsanlæg-  Nilan eller Genvex

Udgivet den:  04-03-2018.